Jaga vildsvin

Vildsvinsstammen har formligen exploderat i Sverige. Idag finns det vildsvin över i princip hela landet. Vildsvinen är en plåga för jordbrukare och villaägare men för jägare erbjuder de en spännande jakt. Det går att jaga vildsvin på många olika sätt. Hur du än väljer att jaga finns det alltid risker så tänk på säkerheten.

Jaga med jaktlaget

En orsak till att vildsvinen så snabbt kunnat sprida sig är att de är svåra att jaga. Det är extra svårt att jaga effektivt på små jaktmarker. För att få ned vildsvinsstammen är det viktigt att jägare samarbetar. Jagar ni på ett stort område med många jägare kan jakten bedrivas effektivare. Vid stora jakter är det mycket viktigt att tänka på säkerheten, att bära vapnen säkert och endast ha dem laddade under passet.

Jaga ensam med hund

Det allra effektivaste sättet att jaga vildsvin är med stötande hund. Denna jaktform bedrivs bäst ensam eller tillsammans med någon annan erfaren jägare. Vid denna jaktform handlar det ofta om snabba skott och det gäller att tänka på kulfång och skottvinklar om jakten ska kunna bedrivas säkert. Lämpliga stötande hundar är Tysk Jaktterrier och Vorsteh.

Jaga ensam utan hund

Den allra säkraste jaktformen efter vildsvin är att jaga ensam utan hund. Detta är inte lika effektivt, men säkerheten bör alltid komma först.